Godtfolk, vi søker positive medarbeidere til følgende posisjoner:

  • Kaptein heltid / deltid D5
  • Maskinist Wichmann kyndig
  • Spenstig matros
  • SO ME agent til å lage / programmere kampanjer, gjerne god på film / foto
  • Artister / standup til sommerens om bord festivaler
  • Salgsmedarbeider / administrasjons assistent
  • Trainee, opplæring i alle funksjoner
  • Bussjåfør Bergen og Sogndal
Det er også mulighet å jobbe for aksjer, for de som ønsker det. Ta deg en prat med Mads på 92163985 eller skriv noen ord til mads@fjordvisjon.com. Vi har kontor på www.visinnovasjon.no og på fjorden!

THERE IS A FJORD IN YOUR FUTURE !
konsert paa toppdekket